150. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ Z ROKU 1866 SE ZÚČASTNÍ NA 850 UNIFORMOVANÝCH VOJÁKŮ Z 9 ZEMÍ

Organizátoři vzpomínkových akcí 150. výročí bitvy u Hradce Králové už mají konečný soupis všech přihlášených domácích i zahraničních vojenských historických jednotek, které se zúčastní bitevních scén a ceremonií. Ve dnech 1. až 3. července se ve Střezeticích, Máslojedech, v Hradci Králové a na Chlumu představí na 850 členů vojenských spolků v dobových uniformách z devíti zemí, z toho stovka jezdců na koních a na 150 hudebníků.

Jubilejní rok jedné z největších bitev 19. století si nenechaly ujít nejen spolky vojenské historie z Česka,ale také z Polska, Rakouska, Německa, Slovenska, Dánska, Maďarska, Itálie a USA. Na bitevní ukázky vyslaly vojenské bojové jednotky, jezdce i vojenské kapely.

Účastníkům se na místech bitevních ukázek i na samostatných koncertech představí například česká Hudba 6. Praporu polních myslivců z Náchoda, Spielmannszug 1. Garde Regiment zu Fuss, německá hudební tělesa Bläsergruppe Langeln z Wernigerode, Heidedragoner Uetzingen e.V. Berittenes Trompeterkorps z Walsrode, Spielmannszug Radeberg, a rakouská kapela Artillerie Traditionskapelle Von der Groeben z Vídně.

Počet uniformovaných účastníků z vojenských spolků bude letos vůbec největší v celé historii vzpomínkových akcí bitvy u Hradce Králové 1866. Do bitevních a vojenských ukázek se zapojí na 70 historických jednotek včetně jezdeckých formací. Návštěvníci uvidí nejvíce jednotek pěšáků, ale také jízdu v podobě hulánů, dragounů a husarů. K dispozici bude také 23 historických děl. Pro návštěvníky bude jistě atraktivní i to, že historické jednotky budou mít ležení přímo na bojišti. Budou spát v dobových stanech, v jejich blízkosti budou v ohradách ustájeni také jejich koně. Odhaduje se, že vojenské ležení bude mít asi 200 stanů.

„V tehdejších vojenských leženích ještě chyběly polní kuchyně, vojáci si vařili sami ve skupinách po čtyřech, k dispozici měli něco jako velký ešus, kde si připravovali jídlo. Centrálně fasovali jen pečivo, maso a suroviny k vaření. Potraviny získávali od obyvatel formou rekvizic, ale, bohužel, také rabováním,“ uvedl ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek.

VYVRCHOLENÍ VZPOMÍNKOVÝCH AKCÍ K 150. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ 1866

Před 150 lety se zde střetlo více než 430 tisíc vojáků v rámci prusko-rakouské války. Byla to největší bitva na českém území v celé jeho historii. Na bojišti zůstalo 3. července 1866 více než 16 tisíc mrtvých a raněných.

Hradec Králové si válečné události letos připomíná řadou aktivit v průběhu celého roku. Vyvrcholením vzpomínkových akcí bude na přelomu června a července mezinárodní konference, audiovizuální projekces ohňostrojem, odhalení pomníku jezdecké srážky u Střezetic a atraktivní bitevní scény u Střezetic, Máslojed a na Chlumu

V pátek 1. července bude odhalen pomník jezdecké srážky u Střezetic, který vytvořil sochař Petr Novák. Bude připomínat, že v těchto místech se střetlo na 11 tisíc jezdců pruské a rakouské armády a během půl hodiny krvavého boje bylo zabito a zraněno 1 600 vojáků a spolu s nimi zahynulo také na dva tisíce koní. Sousoší je poctou vojákům i jejich koním. Po slavnostním odhalení se představí historické jednotky a předvedou bitevní scénu za účasti jezdců na koních.

V sobotu 2. července se bude konat v Hradci Králové po celý den multimediální program se závěrečným koncertem Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem, audiovizuální projekcí a ohňostrojem. Součástí programu bude během dne slavnostní bohoslužba v chrámu Svatého Ducha a velká vojenská ceremonie.

V Máslojedech historické jednotky předvedou scénu z bitvy o les Svíb, kterou dnes připomíná v tomto místě víc než 120 hrobů a pomníků.

Neděle 3. července, kdy se památná bitva odehrála, bude vyvrcholením letošních bitevních scén. Přímo na bojišti na Chlumu se uskuteční pietní akt a poté historické jednotky českých a zahraničních spolků vojenské historie předvedou velkou bitevní scénu včetně pyrotechnických efektů. Bitevní ukázky orámované kulisami vesnických stavení se zúčastní na 600 vojáků v dobových uniformách vybavených replikami historických zbraní a asi stovka jezdců. Bitevní scény doprovodí také představitelé historických vojevůdců – německý polní maršál a hlavní stratég pruských vítězství Helmuth Karl Bernhard von Moltke, velitel severní rakouské armády Ludwig Benedek a velitel rakouské jezdecké brigády Alfréd II. kníže Windischgrätz. V jeho roli se představí známý český herec Václav Vydra. Večer v chlumském kostele proběhne zádušní mše za padlé v bitvě u Hradce Králové.

Pohled na válečný rok 1866 z mnoha úhlů přinese třídenní mezinárodní konference nazvaná Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin, která proběhne od 29. června do 1. července. Má především skloubit nejnovější poznatky z oblasti historie vojenství zaměřené zejména k roku 1866 s aktuálními metodami historického bádání. Posluchačům by měla zprostředkovat různé přístupy k tematice války na příkladu jednoho konkrétního konfliktu, od politických dějin k historii sociální, od dějin kulturních až po dějiny genderu.

Válečný rok 1866 připomínají zajímavé výstavy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Výstava s názvem Pevnost královéhradecká přibližuje okolnosti výstavby hradecké pevnosti, která se ve válce roku 1866 odmítla vzdát a odolala i pruskému ostřelování. Nechal ji v letech 1766 až 1789 postavit císař Josef II. Další výstava s názvem Život v pevnosti ukazuje každodenní všední život tamních obyvatel, kteří sdíleli obranný objekt s vojenskou posádkou. Na ní naváže od 1. července výstava Ve stínu války, která bude ilustrovat průběh války na základě osobního prožitku jejího konkrétního účastníka. K vidění bude bohatá ukázka výzbroje a výstroje zúčastněných armád i předmětů každodenní potřeby.

Památná bitva u Hradce Králové roku 1866 se objeví také v divadelním zpracování. Divadlo DRAK uvede v obnovené premiéře inscenaci „U kanónu stál…“ v režii Tomáše Dvořáka. Tragikomedie zpracovává osudy zlidovělého hrdiny kanonýra Jabůrka, který nepřestal střílet, ani když přišel o obě ruce a hlavu. Představení se uskuteční 1., 2. a 3. července.

Válečné události roku 1866 se staly také součástí interaktivního prohlídkového programu rekonstruované 72 metrů vysoké Bílé věže v Hradci Králové postavené v roce 1574. Program je určen pro všechny věkové kategorie a provede návštěvníky Bílé věže po bojišti válečného střetu pruské a rakouské armády na Chlumu. Připomene historické příčiny konfliktu mocností, upozorní na politické důsledky, a také na stopy, které bitva zanechala v krajině Hradecka.

Hlavní příčinou prusko-rakouské války byly rozpory mezi mocenskými zájmy obou států. Prusko usilovalo
o sjednocení německých států, ale Rakousko preferovalo federální uspořádání. Do českých zemí vtrhly tři pruské armády, jako první Labská armáda 22. června 1866, a postupně svedly s rakouskou armádou několik bitev. Rozhodujícím střetem byla bitva u Hradce Králové dne 3. července 1866. Po drtivé porážce se Rakušané už nevzpamatovali, ustupovali na Moravu a k Vídni, aby ji chránili před případným útokem pruské armády. Dne 22. července bylo podepsáno v Mikulově příměří a 23. srpna byl v Praze podepsán mír.

Výsledek prusko-rakouské války ovlivnil další upořádání Evropy. Po pěti letech od bitvy u Hradce Králové byl pruský král Vilém I. korunován prvním německým císařem. Vznikla jednotná německá říše s více než 41 miliony obyvatel. Rakousko přišlo mj. o italské Benátky, z Rakouského císařství se stalo Rakousko-Uhersko.
Místo bitvy na Chlumu je nazváno Památník bitvy 1866. Zahrnuje areál s více než 460 pomníky a symbolickými památníky. Součástí je Muzeum války 1866, informační centrum a 56 metrů vysoká vyhlídková věž s vyhlídkovou plošinou ve výšce 35 metrů nad zemí. Z ní je rozhled nejen na celé bojiště, které se rozkládalo na území mezi Nechanicemi a Hořiněvsí, ale i na město Hradec Králové a za pěkného počasí i na vzdálené vrcholky Krkonoš. Vedle Muzea války 1866 je v někdejším strážním domku umístěno informační centrum s prodejem propagačních předmětů.

Návštěvníci Památníku bitvy 1866 se mohou v areálu projít po dvou naučných stezkách, které vedou místy hlavních střetů a kolem hlavních pomníků. Naučná stezka po centrálním bojišti Chlum má 20 zastavení
a vede přes pomník Baterie mrtvých, Mauzoleum a Kostnici. Prochází i Úvozem mrtvých. Naučná stezka lesem Svíb má také 20 zastavení, začíná v obci Čistěves a vede přes les Svíb Alejí mrtvých do Máslojed
a zpět do Čistěvsi. Lze je využít i jako značené cyklotrasy.

.

Přidej komentář jako první k "150. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ Z ROKU 1866 SE ZÚČASTNÍ NA 850 UNIFORMOVANÝCH VOJÁKŮ Z 9 ZEMÍ"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*