Dobrovolní hasiči jsou opravdu dobrovolní a pracují zdarma. Nejen u požáru, ale i u mnoha jiných činností pro obec. Některé se jim na oplátku snaží přispět třeba alespoň tím, že je nenutí platit poplatek za svoz popelnic.

Jenomže průšvihy obvykle přichází nevhod, třeba ve chvíli, kdy jste v plném pracovním nasazení. Plném civilním pracovním nasazení, pochopitelně. Uvolní mě zaměstnavatel a přijdu o peníze? Podle současné právní úpravy je zaměstnavatel povinen poskytnoutzaměstnanci k výkonu této občanské povinnosti pracovní volno bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu. Jenže, co když dělám na sebe?

Dnes nepeču, hasím les

V případě, že jste OSVČ a člen jednotky, která je povolána k zásahu většího rozsahu, máte také nárok na refundaci. Ve většině případů tuto náhradu hradí kraj nebo obec jako zřizovatel. Členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, kteří se zúčastní zásahu, nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy v době, ze které jim plynou příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, náleží za každou započatou hodinu této doby náhrada ušlého výdělku.

2) Náhrada ušlého výdělku podle odst. 1 se vypočte jako podíl průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a počtu pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem případajících na kalendářní měsíc, v němž došlo ke ztrátě na výdělku. Průměrná mzda dle MPSV pro rok 2015 je 25.600 Kč.

3) Nárok na náhradu podle odst. 1 je nutno uplatnit u obce do 1 měsíce ode den vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.