Léto ve znamení úprav ulic a chodníků. Staví se i hala na Pouchově či hasičská zbrojnice Čtěte více:

Opravy ulic, chodníků, rekonstrukce škol ale i sportovní hala na Pouchově nebo hasičská zbrojnice v Plotištích. To jsou úpravy a projekty, na kterých radnice pracuje během letních měsíců. Zhruba v polovině září bude zahájena samotná stavba objektu odlehčovací služby v Honkově ulici, kterou město buduje za 95,6 milionu korun a zprovoznit ji plánuje během příštího roku. Na Pouchově probíhá stavba nové tělocvičné haly za 46,8 milionu korun, dokončena by mohla být na podzim příštího roku. Začátkem září by také měla být dokončena nová hasičská zbrojnice v Plotištích, kterou město renovuje za 5,7 milionu korun prostřednictvím Správy nemovitostí Hradec Králové.

 

„Během léta probíhá každoročně velké množství oprav, nejvíce jich je samozřejmě v ulicích, jelikož intenzita provozu je zde o prázdninách nižší. Dokončeny jsou již opravy v Nezvalově a Divišově ulici a také v ulici Jana Masaryka. Do konce srpna potrvají opravy komunikace v Pražské ulici, která ale i přes to zůstává průjezdná, dočasně byly pouze přesunuty zastávky,“ říká primátor Alexandr Hrabálek. Tyto opravy vozovek zajistily Technické služby Hradec Králové, stejně jako rekonstrukce chodníků v ulicích Gočárova, Bratří Štefanů, Pod Zámečkem, Na Rybníce a na třídě ČSA. Do oprav silnic a chodníků již město během letošního roku investovalo více než 18 milionů korun. „Oproti loňskému roku jsme také zvedli počet investičních akcí. Stavět se začne odlehčovací služba v Honkově ulici, pokračuje budování tělocvičné haly na Pouchově a začátkem září se chystáme otevřít novou hasičárnu v Plotištích. Také jsme minulý týden podepsali smlouvu se zhotovitelem na lávku přes Labe u Aldisu, ale vzhledem k tomu, že zde stále probíhají práce na stavbě budovy ČSOB, bude moci stavební firma s budováním lávky začít až v příštím roce,“ doplňuje Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic. V blízké době také město připravuje vypsání výběrového řízení na zhotovitele multifunkčního fotbalového stadionu.

Stavba tělocvičné haly na Pouchově byla zahájena v dubnu letošního roku. Předpokládalo se, že stavba určená pro halové sporty spolu s 46 parkovacími místy bude vybudována za 46,8 milionu korun  bez DPH, cenu ale ještě zvedly dodatečné vícepráce, které se na stavbě objevily. „Stavbu potrápila spodní voda, v Hradci Králové to není nic neobvyklého, stává se to u budování nových objektů. V případě tělocvičné haly se nám náklady zvedly o 870 tisíc korun,“ dodává Bláha. Nová sportovní hala by měla být dokončena příští rok na podzim.

Začátkem září by mělo dojít k zahájení samotné stavby objektu odlehčovací služby v Honkově ulici za 95,6 milionu korun bez DPH. V provozu by tato služba mohla být už v příštím roce. „Nyní řešíme možnosti provozu. Zajištěn by mohl být například prostřednictvím městem nově zřízeného zapsaného ústavu,“ říká Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast sociálních služeb.

V Plotištích probíhají dokončovací práce v rámci rekonstrukce hasičárny za 5,7 milionu korun bez DPH. V nové přístavbě se nachází samostatné šatnové zázemí se sociálním zařízením, sprchou, skladem a navazující zasedací místnost s kuchyňkou, technickou místností a hlasatelnou místního rozhlasu. Budova je také zateplena. Již během září ji budou moci využívat jak sbor dobrovolných hasičů, tak komise místní samosprávy pro své schůze.

Město také v minulém týdnu podepsalo smlouvu se společností SMP, která během příštího roku začne budovat lávku přes Labe u Aldisu za 133,7 milionu korun bez DPH. „Na tento projekt město předpokládá čerpání dotace v maximální možné výši až 91 milionů korun,“ doplňuje Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací.zdroj: www.hradeckralove.cz