průkopník v historii Me 262

Me 262 B-A1, sériové číslo 501244 “D-IMTT”

Vlastník:
Messerchmittova nadace
Pienzenauerstrasse 17
81679 Mnichov

Provozovatel: Messerschmittova nadace
Me 262 je oprávněně všeobecně považován za průkopníka v historii designu v leteckém průmyslu, který stanovil kurz pro mnoho dalších následujících letounů jak na Východě, tak i na Západě.

Ačkoli se design letadla s jeho mírně šípovitými křídly, příďovým podvozkem a proudovými turbínami pod křídly v konstrukci tryskových stíhacích letounů neosvědčil, zůstal v podstatě dodnes standardním designem moderních komerčních letadel. První myšlenky na Me 262 spadají do roku 1938, kdy byly vyvinuty první tryskové turbíny. První let se však z důvodu problémů se spolehlivostí motoru uskutečnil teprve 18. července 1942. Z vyrobených 1433 Me 262 přežila jen hrstka, žádný z těchto strojů již není letuschopný.

Z toho důvodu byla v USA v roce 1993 zahájena stavba 5 replik za pomoci fragmentů nákresů a původního dvoumístného školicího stroje, který již nebyl letuschopný, ale byl využit jako prototyp. Všechny díly musely být vyrobeny zcela znovu, protože žádné původní díly již nebyly k dispozici.

První z těchto replik vybavená moderními motory a moderní avionickou technikou vyrobenou v USA uskutečnila svůj inaugurační let dne 20. prosince 2002 v Seattlu, WA.

Druhá z replik, kterou mezitím zakoupila Messerschmittova nadace z Německa, uskutečnila svůj první let dne 15. srpna 2005 v Seattlu, WA, a byla poté znovu rozebrána, zabalena a odeslána do Manchingu v Německu – svého nového domova. Po znovusestavení a provedení letových zkoušek zde uskutečnila dne 25. dubna 2006 pod vedením Horsta Philippa (bývalého zkušebního pilota společnosti EADS, dnes Airbus) svůj první let.

Životopis letounu „TangoTango“

01. 07. 1993        Zahájení konstrukce v Texasu z pěti replik za pomoci jednoho originálního dvoumístného výukového stroje Me262 B,
vypůjčeného od námořních sil USA

polovina r. 1996    Výroba hlavních stavebních součástí

počátek r. 1999    Přestěhování projektu do Seattlu / Me 262 Project (Bob Hammer)

podzim 2000        Dokončení restaurováni originální předlohy a její navrácení námořním silám USA

20. 12. 2002        První let první repliky

18. 01. 2003        Nehoda při přistání z technických důvodů, vážné poškození prvního stroje

20. 06. 2004        První replika po opravě znovu letí

19. 05. 2005        Druhá replika, stroj Messerchmittovy nadace získává povolení FAA

15. 08. 2005        D-IMTT absolvuje v Seattlu svůj inaugurační let

26. 08. 2005        Dokončení amerických letových testů, následné rozložení stroje na součásti k transportu do Německa

10. 01. 2006        Dopravení rozloženého stroje nákladním strojem Cargolux do Lucemburku. Následně přeprava nákladním vozem do Muzea letectví Messerschmittovy nadace v Manchingu u Ingolstadtu

25. 04. 2006        „Druhý první let“ D-IMTT v Manchingu, pilotován Horstem Philippem

16. – 21. 05. 2006    Evropská premiéra na ILA 2006 v Berlíně-Schönefeldu

 

Technické údaje letounu

Me 262 B-A1 (replika)

Délka:         10,60 m
Rozpětí křídel:     12,56 m
Výška:         3,60 m
Vzletová hmotnost:     5 500 kg
Nejvyšší rychlost:     800 km/h
Motory:         2 x GE CJ-610-9
Výkon:         2 x 13,8 kN (1.406 kg)
První let:         18. 07. 1942 Leipheim
15. 08. 2005 Seattle

 

Dějiny Me 262

Dějiny letectví nahlíží všeobecně oprávněně na Me 262 jako na průkopníka v designu, který stanovil kurz pro mnoho následujících letounů jak na Východě, tak i na Západě. Přestože design letadla s jeho mírně šípovitými křídly, příďovým přistávacím podvozkem a proudovými turbínami pod křídly se v konstrukci stíhacích letadel neosvědčil, zůstal dodnes v podstatě standardním designem pro moderní komerční letadla.

První myšlenky na Me 262 spadají do roku 1938, kdy byly vyvinuty první vstřikovací turbíny. První let se však z důvodu problémů se spolehlivostí motoru uskutečnil až 18. července 1942. Poté, v roce 1945, padla řada letuschopných Me 262 do rukou Spojenců. Díky konstrukční dokumentaci, která byla nalezena, ovlivnil Me 262 významně rozvoj turbínově poháněných bojových letadel v poválečných dějinách Východu i Západu. Profesor Messerschmitt označil tudíž Me 262 jako svůj nejvýznamnější počin zcela oprávněně.

Také po druhé světové válce bylo vyrobeno v bývalém Československu společností Avia dvanáct Me 262 z dílů, které zde byly ještě k dispozici. Osm jednomístných strojů bylo určeno pod značkou S-92 pro Československé vzdušné síly, čtyři dvoumístné školicí stroje nesly značku CS-92. První letadlo vzlétlo 24. září 1946. Dvanáct Me 262 zůstalo ve službě do začátku padesátých let, kdy byly nahrazeny stroji MiG-15.

Z 1433 kusů Me 262, které byly vyrobeny, přežilo v nedotčeném stavu jen 10, avšak žádný z nich již není letuschopný.

Z toho důvodu byla v USA v roce 1993 zahájena stavba 5 replik za využití fragmentů nákresů a původního dvoumístného školicího stroje, který již nebyl letuschopný, ale byl využit jako model. Všechny díly musely být vyrobeny zcela znovu, jelikož žádné původní díly již nebyly k dispozici.

První z těchto replik vybavená moderními motory a subsystémy vyrobenými v USA uskutečnila svůj inaugurační let dne 20. prosince 2002 v Seattlu ve státě Washington.

Druhá z replik, kterou mezitím zakoupila Messerschmittova nadace z Německa, uskutečnila svůj první let dne 15. srpna 2005 v Seattlu ve státě Washington a byla poté znovu rozebrána, zabalena a odeslána do Manchingu v Německu – svého nového domova. Po jejím opětovném sestavení a provedení pozemních zkoušek zde poprvé 25. dubna 2006 vzlétla pod vedením pilota Horsta Philippa (bývalého zkušebního pilota společnosti EADS, dnes Airbus).

PROFIL PILOTA

 

Jméno:            Geri Krähenbühl      
Adresa:            Schwedenstrasse 21 ½
85051 Ingolstadt

Telefon:            +49 (0) 151 1205 6578

Datum nar.:            15. 08.1963

Stav:                dvě děti

Povolání:            experimentální zkušební pilot
promovaný inženýr, ETH Zürich

Létá od:            1981

Typy:    DH-110 Vampire, Hawker Hunter, F-5E, BAE Hawk, F/A-18, všechny letouny Pilatus PC, TA-4J, T-2C, T-38, Citation 551 / 525, Eurofighter, Tornado, Me 262

Licence:            ATPL(A), oprávnění pro akrobatické létání

Ukázky typů:        Eurofighter, Me 262

Nalétané hodiny:        > 5300 h
Zvláštní zkušenosti:    ve zkušebním leteckém provozu od r. 1991;
absolvent USNTPS
(US Navy Test Pilot School, absolvent s vyznamenáním)

člen SETP (Society of Experimental Test Pilots)
Poznámky:            viz také www.flugmuseum-messerschmitt.de v sekci
Crew/Piloten

Letové operace

Letové operace skupiny Airbus s historickými letouny

Historické letouny s bohatou tradicí reprezentují dobu rozvoje konstrukce letadel, kdy byly používány pístové motory, a dobu následného přechodu k plynovým proudovým vstřikovacím motorům.

Jen několik původních letounů pocházejících z této doby historie letectví přežilo dodnes. Aby mohly tyto historické letouny létat dál, je nezbytné vyhnout se čemukoli, co by mohlo vést k chybám či ztrátám na kterémkoli z nich. Aby pro to byly vytvořeny správné, řízené podmínky, Messerschmittova nadace a skupina Airbus se dohodly, že všechny letové operace budou řízeny profesními nařízeními pro firemní letové operace skupiny Airbus. Za účelem minimalizace zbytkových rizik létání a za účelem zajištění dlouhodobého zachování strojů se na letové operace historických letounů vztahují tato omezení:

–    Pro ukázkové lety je přesně stanoven jejich obsah a souslednost manévrů a jsou schvalovány jako letové mise.

–    Výkon při ukázkových letech je omezen na 70 % původního výkonu letadla, a to ve vztahu k výkonu motoru, faktoru přetížení (G-load) a absolutní maximální rychlosti Vne.

–    Minimální letové podmínky, pokud jde o viditelnost a boční větry, jsou stanoveny pro každý typ letadla zvlášť.

–    Přípustné ranveje pro start a přistání typů Bf (Me) 109, Me 262 a Me 163, pokud jde o jejich stav, bezpečnostní prověrky a možnosti nouzového přistání, jsou definovány přísněji.

 

Messerchmittova nadace

Cenný poklad  – Messerchmittova nadace

V roce 1969, devět let před svou smrtí, položil Messerschmitt spolu s jeho dlouholetým blízkým přítelem a rádcem Dr. Heinrichem von Srbik základy Messerchmittovy nadace. Nadace byla založena díky akciím, které Messerschmitt vlastnil v partnerské firmě Messerchmitt-Bölkow-Blohm GmbH.

Hlavním cílem nadace bylo „uchování a péče o německé umělecké a kulturní památky doma i ve světě“, stejně jako podpora mladých inženýrů aeronautiky. Toto zasvěcení bylo tomuto geniálnímu inženýru srdci vlastní. Jako designér byl Willy Messerschmitt po celý svůj život kreativní osobností, a proto se cítil také motivován uměním. Jeho letouny charakterizuje aerodynamická krása, která vyniká nejvyšší možnou lehkostí a jednoduchostí v kombinaci s maximálním výkonem. Willy Messerschmitt se také mimo vlastní sebevyjádření jako letecký designér vždy zajímal o umělecké vyjádření.

Messerschmittova nadace je největší soukromou nadací zasvěcenou uchování památek svého druhu v Německu. Za jejím představenstvem, které zodpovídá za výběr nadací podporovaných projektů, a které funguje také jako dozorčí rada, stojí nadační řada tvořená řadou prominentních osobností. V praktických záležitostech restaurátorských prací se rada také spoléhá na technickou expertízu jednotlivých restaurátorů v každé spolkové zemi. Prioritu má velké množství středně velkých a malých uměleckých památek, pro které nikdy nebylo dostatek financí, přestože zájem je o ně vysoký. Jsou to především tyto památky, které jako celek formují bohatou kulturní krajinu kolem nás.

Mimo jižního Německa a Tyrolska je zvláště velká potřeba podpory v nových spolkových zemích, které tvoří ohnisko práce nadace. Jedním z projektů záchrany, který se těší zvláště velkému uznání veřejnosti, je zámek Meseberg v německém státě Brandenbursko (dokončen 2008), který nyní využívá federální kancléřství jako dům pro hosty.

Další velmi známé projekty zahrnují palác Belvedér v Sanssouci v Postupimi, Kostel na hoře v Sighisoaru / Schässburgu v Transylvánii a Augustovu fontánu v Augsburku. Messerchmittova nadace ve spolupráci s původní Daimler-Benz Aerospace AG, nyní skupinou Airbus, založila Muzeum letectví Willyho Messerchmitta, které představuje řadu letuschopných letounů Messerchmitt, aby tak připomněla životní dílo svého patrona při příležitosti jeho stoletých narozenin.

Muzeum, a především jeho lety, má na starosti tým skupiny Airbus při jejím závodě v Manchingu.

 

Divize Airbus Defence and Space skupiny Airbus

Divize Airbus Defence and Space jako jedna ze tří divizí skupiny Airbus je evropskou jedničkou v oboru obrany a vesmírného letectví. Je druhou největší společností v oblasti vesmírného letectví na světě a jednou z deseti nejúspěšnějších společností v oblasti obrany na světě se ziskem kolem 13 miliard ročně.

Airbus Defence and Space tvoří čtyři obchodní linie: Military Aircraft (vojenské letouny); Space Systems (vesmírné systémy); Communications, Intelligence & Security (CIS – komunikace, inteligence a bezpečnost) a Electronics (elektronika). Zahrnuje široké portfolio, díky němuž splňuje náročné požadavky svých klientů po celém světě, přispívá k obraně a bezpečnosti Evropy a zajišťuje samostatný a nezávislý přístup Evropy do vesmíru a jeho využití.

Vojenské letouny (linie Military Aircraft)

“Navrhujeme, vyvíjíme, dodáváme a podporujeme vojenské letouny, od bezpilotních vzdušných systémů (UAS) po bojové, transportní a ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) letouny. Díky excelentním vlastnostem našich produktů naplňujeme optimálně jak stávající, tak i budoucí potřeby obrany míru a bezpečnosti.”

Manching (u Mnichova, Německo)

Manching je domovem Centra vojenských vzdušných systémů (Military Air Systems Centre) divize Airbus Defence and Space. Kombinace dovedností jednotlivých oddělení jako je program management, vývoj, integrace systémů, logistika a podpora výroby, procurement, marketing a prodej z nás učinily kompetentní centrum pro pilotní i bezpilotní vojenské letectví. Proto je Manching klíčovým střediskem obchodní linie Military Aircraft. A je také v neposlední řadě místem, kde vznikl jedinečný výsledek spolupráce Airbus Defence and Space a Messerchmittovy nadace: Messerchmittovo muzeum letectví.

zdroj.airshow.cz

Přidej komentář jako první k "průkopník v historii Me 262"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*